ZBEÜ Kullanılabilir Ağ Politikası

1- Giriş
ULAKNET; ULAKBİM tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na ve TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilen, kullanıcı kuruluşların veri iletişimi ve elektronik haberleşme gereksinimlerinin bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülükler doğrultusunda karşılandığı, altyapı ve servislerin tümüne verilen isimdir. Kullanıcı kuruluşlar; ULAKNET’i kullanmakta olan Yüksek Öğrenim Kurumları, TÜBİTAK’a bağlı Enstitüler ile tüm bu kurumlara hizmet veren ve akademik içerik sağlayan kuruluşlardan başvuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kuruluşlardır. Bir UlakNet kullanıcısı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ULAKBIM Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymak zorundadır. Benzer şekilde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kullanıcılarına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yerel Alan Ağı (ZBEÜ-NET) bilgisayarlarına ve UlakNet’e bağlantı sağlar. Her ZBEÜ-NET kullanıcısı bu dokümanda verilen ZBEÜ-BİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na uymak zorundadır. Bu politika ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile tutarlı ve onu tamamlayıcı olarak tasarlanmıştır.

 

2- Tanımlamalar
ZBEÜ-NET bu dokümanda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yerel alan ağı anlamına gelmektedir ve ZBEÜNET hizmetleri kullanıcıların bilgisayarla veya ağ ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayan, ağ hizmetleri ve etkinliklerinin toplamıdır. Aşağıda verilen Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi (ZBEÜ-BİM) hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çalışan diğer personeldir.

 

3- ZBEÜ-BİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
Bu kullanım politikası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ağ hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde çalışan diğer personeldir. ZBEÜ-NET, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dahilinde bölüm, birim, bina ve kampus düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağdır. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetler içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanımı için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

3.1.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZBEÜ-NET’ i sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmış olup bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
3.2.Kullanıcılar ağ hizmetlerini ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sadece yasal veri aktarımı için kullanabilirler.
3.3.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yerel Alan Ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
3.4.Kullanıcılar uygun ve gerekli olan yerlerde güvenli giriş kodları, virüs tarayıcıları, firewall’lar ve program güvenlik yamaları gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır.
3.5.ZBEÜ-NET’ i kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında ZBEÜ-BİM’ den gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcı (personel veya öğrenci) uyarılmalıdır.
3.6.Bölüm veya birimler; ZBEÜ-BİM’ in binalarında kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapmamalı, ihtiyaç durumunda ZBEÜ-BİM ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.
3.7.Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazdan ve bu cihazlara yapılan her türlü kural dışı işlemlerden sorumludur. Bu kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü kural dışı hareketlerden birinci derecede sorumludur.
3.8.Telif haklarına aykırı olarak dosya transferi, kopyalaması ve dağıtımı yapılması yasaktır.
3.9.Üniversite ağ kaynaklarının ağ dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her türlü faaliyet (DHCP, DNS, Proxy, IP Sharer, NAT vb.) yasaktır.
3.10.Kullanıcı ağ kaynağına ve servisine saldırı amaçlı (DOS saldırısı, Port /Network taraması, paket dinleme vb. Uygulamalar ile) zarar verecek girişimlerde bulunması yasaktır.
3.11.Mecbur kalmadıkça bilgisayarlar ağda paylaşıma açılmamalıdır. Eğer açılması gerekliyse,mutlaka karmaşık şifreler kullanılmalıdır.

3.12.Web sitelerinden virüs bulaşmasına engel olmak için IE, Firefox vb. gibi tarayıcıların güvenlik ayarları orta düzeyin üzerinde tutulmalıdır.
3.13İnternette bedava dağıtılan her programa güvenilmemeli ve virüs taraması yapılmadan bilgisayara yüklenmemelidir.
3.14.Yetkisiz bir kişiye ZBEÜ-BİM hizmetlerine erişim vermek yasaktır.
3.15.Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını kurmak ve kullanmak yasaktır.
3.16.Yasaklanmış Materyali, örneğin çirkin müstehcen ya da uygunsuz resimleri üretmek ya da dağıtmak, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ya da dağıtmak, iftira ve karalama mahiyetinde materyal üretime yapmak ya da dağıtmak yasaktır.
3.17.Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (program, yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri… vb.) iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
3.18.Kasten yada zayıf güvenlik nedeni ile bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan casus program yada herhangi diğer bir istenmeyen program ile efekte edilmesine sebep olmak yasaktır.

 

4. ZBEÜ-BİM Kablosuz Ağ Kullanım Politikası
Yukarıdaki kurallara ek olarak;
4.1.Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT,VPN vb.) yasaktır.
4.2.Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.
4.3.Kablosuz ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.
4.4.Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.
bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.
4.5.Kablosuz ağ baglantısı kullanılarak servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.
4.6.Kablosuz ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değistirilmesi yasaktır. Bu adres ZBEÜ-BİM’ de kurulu bulunan kimlik doğrulama sistemine ZBEÜ-BİM Network Grubu elemanları tarafından tanıtılmalıdır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (kablosuz ağ erişim kartının arızalanması, değiştirilmesi vb.) ZBEÜ-BİM’ e bildirilmesi gerekmektedir. (Yeni adres kimlik doğrulama sistemine tanıtılmadan sistem kablosuz ağ erişimine izin vermemektedir.)
4.7.Kablosuz ağ hizmetinden faydalanan her kullanıcı, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, kampüs içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

 

5. ZBEÜ-BİM Laboratuar Kullanım Politikası

5.1.Laboratuvarlarda ki bilgisayarları birden fazla kişi tarafından kullanılması yasaktır.
5.2.Toplum ahlak kurallarına uymayan, diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındıran web sayfalarına giriş yasaktır.
5.3.Bilgisayarların işletim sistemlerini ve kurulu yazılımların çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
5.4.ZBEÜ-BİM’ in güvenlik sistemlerine girmeye çalışmak, konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak yasaktır.5.5. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta (SPAM iletiler) göndermek yasaktır.
5.6.Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren e-posta göndermek yasaktır.
5.7.Başka bir kullanıcının posta hesabını, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır.
amacıyla kullanmak yasaktır.
5.8.Her kullanıcı kendi hesabından ve şifresinden sorumludur.
5.9.Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) kopyalamak/iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
5.10.Disket ve USB bellekler kullanılmadan önce virüs için kontrol edilmelidir.
5.11.Her kullanıcının internet kullanımı kendi mail adresi ve şifresi ile sağlanmaktadır. Kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılan her şeyden sorumludurlar.

 

6. İlave Notlar
6.1.Kullanıcılar kendilerine sadece Bilgi İşlem Merkezi ya da başka bir yetkili tarafından tahsis edilen IP numaralarını kullanabilirler.
6.2.Üniversite e-posta dağıtım listeleri sadece ilgili yetkiliden alınan izin ile kullanılabilir, diğer eposta dağıtım listeleri sadece kullanıcıların listeye dâhil olma isteğine bağlı olarak oluşturulabilir.

 

7. Uyma
7.1.Bu kullanım politikasını imzalayan taraf, yukarıda ifade edilen maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak ve kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile ZBEÜ-BİM’ in kullanımını kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
7.2.Bu kullanım politikasını imzalayan taraf, ZBEÜ-BİM’ in uygun gördüğü takdirde ZBEÜ-NET servislerini kullanıcıya kapatabileceğini kabul eder.
7.3.Bu kullanım politikasını imzalayan taraf, ZBEÜ-BİM’in bu kullanım Politikası’nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. ZBEÜ-BİM, politikasını ve sözleşmeyi herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
7.4.Bu kullanım politikasını kabul eden taraf bu esasları tam olarak anladığını, tanıdığını ve bu yükümlülüklere uyacağını kabul eder. Yine kullanıcılar tarafından 5237 sayılı TCK ile diğer mevzuatta suç sayılan bilgi alışverişi, genel ahlak ve adaba aykırı yayınlar içeren sitelere girmemeyi, IP numaralarının değiştirilmesi transferi gibi kural dışı işlemler yapmamayı, yine e-posta yoluyla kişilik haklarına saldırı niteliğinde veya Devletin Milletin Bölünmez bütünlüğü aleyhine sonuçlar doğuracak e-posta göndermemeyi, Devletin ve Ülkenin güvenliliğini tehlikeye düşürücü e-posta iletilerini yapmamayı yaptığı takdirde genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurumlarında uygulanan disiplin cezalarının verileceğini bildiğini ve belirten bu kurallara aykırı davranışta bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Milletin Bölünmez bütünlüğü aleyhine sonuçlar doğuracak e-posta göndermemeyi, Devletin ve Ülkenin güvenliliğini tehlikeye düşürücü e-posta iletilerini yapmamayı yaptığı takdirde genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurumlarında uygulanan disiplin cezalarının verileceğini bildiğini ve belirten bu kurallara aykırı davranışta bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.