LABORATUVAR ve TEST HİZMETLERİ (LABSİS)

Üniversitemiz sahip olduğu 204 laboratuvar, 2594 cihaz ve 712 test olanakları ile sadece Üniversitemiz içinde yapılan bilimsel teknolojik araştırma ve geliştirmeler için değil başta Zonguldak olmak üzere bölgemizde faaliyet gösteren özel sektör veya sanayi için de önem arz etmektedir. Bu kapsamda özel sektör veya sanayicilerimizin çalışma alanlarında ihtiyaç duyacakları laboratuvar, cihaz ve test hizmetleri Üniversitemiz tarafından memnuniyetle verilmektedir.

Üniversitemiz alt yapısından hizmet almak isteyen şirketler, arama motorundan hizmet almak istedikleri laboratuvar, cihaz veya test olanaklarını arayabilecekler. Almak istedikleri hizmet ile ilgili laboratuvar sorumlusuna veya TTO’ya ulaşarak randevu alabileceklerdir.

Bunlara ek olarak yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için Üniversitemizden akademik destek almak isteyen veya proje geliştirerek TÜBİTAK’tan destek almak isteyen sanayicilerimizin Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisine (tto@beun.edu.tr) ulaşmaları teşvik edilmektedir. Bölgemiz ticaret ve sanayi odalarına bağlı olarak faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ve diğer sanayicilerimiz TTO’ya ulaşarak uzmanlığına ihtiyaç duydukları akademisyenlerimize ulaşabilecekler, proje geliştirerek Üniversite - Sanayi işbirliği kapsamındaki TÜBİTAK desteklerinden faydalanabileceklerdir.

Arama Sonuçları