ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORM UYGULAMASI

SUNUCU ERİŞİM İZNİ TALEP FORMU

×

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEBEKE AĞI KULLANIM KURALLARI

Bilgi İşlem kaynaklarının kullanıcıları tarafından uyulması zorunlu İnternet Çalışma Kuralları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1-Bilgi İşlem Kaynakları; araştırma, eğitim ve doktora amaçları için kullanılabilir. İşlem kaynaklarının diğer aktiviteler için kullanılmasına izin verilmez. İşlem kaynakları kişisel menfaat ve kişisel maddi kazanç amacıyla kullanılamaz.

2- Bilgi kaynakları çalınamaz, değiştirilemez veya bilgi işlem kaynaklarına zarar verilemez.

3- Kullanıcı, kaynakların kullanılmasında gizlilik ve kaynakların eşit olarak paylaşılması hak ve yükümlülüğüne sahiptir.

4- Kullanıcıya verilen kullanıcı kodu ve "password" (şifre) başka bir kişiye söylenmemelidir. "Password" altında tamamlanan tüm çalışmalardan kullanıcı sorumludur.

5- Kullanıcı kodu sınırlı ve sınırsız zamanlar için kapalı olmalıdır.

6- Bilgi İşlem kaynaklarının her kullanıcısı, diğer kullanıcıların haklarına değer vermeli, saygı göstermeli ve kullanıcı kurallarına göre hareket etmelidir.

7- Printer, disk vs. ortaklaşa kullanılan kaynaklar gereksiz yere kullanılmamalıdır.

8- Yetkili kişinin izni olmadan diğer kullanıcının dosyalarına ve programlarına bakmak veya datalarını kullanmak, istenilmeyen iki davranış ve o kullanıcının gizlilik haklarına saldırı olarak değerlendirilir.

9- Başka birinin mektubu okuması veya diğer kişilerle yapılan telefon görüşmelerinin dinlenmesi gibi diğer kullanıcıların elektronik mail i, mesajları ve programların okunması yasaktır.

10- Telif hakkı verilen program ve yazılımlar yayım hakkına uygun olarak kullanılmalıdır. Lisans hakkı verilen programlar ve yazılımlar lisansına uygun olarak kullanılmalıdır. Telif hakkına ve kurallarına saygı duyulmalıdır. Kullanıcı için program lisansı ve/veya basım izni haricinde üniversitenin bilgi işlem donanımlarında herhangi bir lisanslı program yazılımlarının kopya edilmesi ve suretinin çıkarılması yasaktır.

11- Gönderilen elektronik- mail, birbirini etkileyen mesajlar veya dosyalar iletişim anlamında emin değildir. Mesajların gizliliğini garanti etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Eğer kullanıcı gönderdiği yerin adresinden emin değilse, mesajın içeriğinde gizli emaresi kullanılmamalıdır.

12- Kullanıcı BEUN kampüsü içinde veya dışında kullanılan tüm yayın şebekesi ve sistemler için kabul edilen tüzüklere ilaveten kullanıcı bülten boardlarına, konferans haberlerine ve mailing listelerine gönderilen mesajların içeriği için kabul edilen talimatları takip etmelidir.

13- Gerçek iletişim türleri kesinlikle yasaktır. Buna rasgele mesajların gönderilmesi, müstehcen veya tehdit edici malzemelerin gönderilmesi, ticari veya politik ve dini propagandaların takip edilmesi gibi olaylar dâhildir.

14- Yukarıda belirlenen kurallara uymayan kullanıcılar hakkında aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

A- Kullanıcının konumuna göre öngörülen usule uygun olarak, kullanıcı hakkında ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

B- Kullanıcının ihlal ettiği kuralın adli suç oluşturması halinde, kullanıcı hakkında gerekli cezayı takibat Yapılmak üzere Rektörlük eliyle adli makamlara şikâyet sağlanır.

C- Kullanıcının kural ihlali neticesinde iki kez disiplin cezası alması halinde kullanıcının kodu iptal edilir. Adli takibat halinde ise, kullanıcı hakkında mahkemede dava açılması halinde kullanıcı kodu iptal edilir.

Notlar:

* Tüm alanların doldurulması zorunludur.

* Bu form Bilgi İşlem Daire Başkanlığına elden teslim edilmeli ve agsistem@beun.edu.tr mail adresine gönderilmelidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - 2020